top of page

De Intake:

Wanneer u met een voor de fysiotherapeut nieuwe klacht komt start de behandeling met een intake ofwel onderzoek. Een onderzoek bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Uw klachten worden grondig uitgevraagd en daarna worden er een aantal testen uitgevoerd om te kijken of de oorzaak van de klacht achterhaald kan worden. Vervolgens wordt er met u besproken wat er aan de hand is, of het te behandelen is door een fysiotherapeut en wordt er een inschatting gemaakt hoe lang de behandeling zal gaan duren.

Wanneer er sprake is van een klacht waarbij u beter door een andere zorgprofessional kunt worden geholpen, zal ik u adviseren om daar contact mee op te nemen. Ook als het verstandig is om eerst contact op te nemen met de huisarts , wordt dit besproken. In een later traject kunt u dan alsnog door mij behandeld worden.


Tijdens de intake zal ik een medisch dossier aanmaken zoals de zorgverzekeraars in Nederland van mij verlangen. Elke behandeling wordt tevens bijgehouden in dit dossier zodat ik weet wat er per behandeling is gedaan.

De behandeling:

Het streven is het zo effectief mogelijk behandelen van uw klachten: "in zo min mogelijk behandelingen een optimaal resultaat neerzetten". Tijdens de behandeling wordt er niet alleen ingegaan op uw huidige klachten maar ook hoe u kunt voorkomen dat de klachten zich opnieuw voordoen.

Tijdens de behandeling moet er een open en ontspannen sfeer zijn waarbij u zich op uw gemak voelt: wij staan open voor al uw vragen en opmerkingen over de behandelingen die wij uitvoeren.

Wanneer we de eerste keer dat u komt met een fysieke klacht, naast het onderzoek ook direct een behandeling willen uitvoeren, plannen wij een dubbele afspraak. Wij vinden het belangrijk dat we in uw klacht goed in kaart brengen en direct een behandeling op kunnen starten. Deze manier zorgt ervoor dat wij effectief uw klacht kunnen behandelen.

"Samen werken aan uw gezondheid".

bottom of page