top of page

Het Coronavirus (COVID 19) en behandelingen bij Fysiotherapie Dijkgraaf.

De wet en regelgeving en de te nemen maatregelen door de praktijk t.a.v. het Coronavirus veranderen voortdurend, ook voor de fysiotherapeutische behandeling. Het team van fysiotherapie Dijkgraaf volgt de (hygiëne)maatregelen zeer nauwkeurig op en verwacht dat ook van cliënten.

Wat kunnen en mogen wij voor u doen?

Een behandeling kan op afstand plaatsvinden d.m.v. videobellen en/of het downloaden van een (gratis) app met een door ons voor u op maat gemaakt oefenprogramma. De zorgverzekeraars vergoeden deze vanuit de aanvullende verzekering; zij brengen hiervoor 1 behandeling per videoconsult in mindering. Wij overleggen van tevoren met u over de wijze van vergoeding.

Is een fysieke behandeling in de praktijk ook mogelijk?

Ja, wanneer een behandeling op afstand niet mogelijk is, beoordeelt uw fysiotherapeut eerst, samen met u, of uitstel van de behandeling in de praktijk mogelijk is. Wanneer dit niet het geval is, behandelen we in onze praktijk zoveel mogelijk hands-off op afstand (1,5 m). Kan er geen afstand gehouden worden tijdens het behandelen, dan worden er persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet om de hygiëne te bewaken. Zo kunnen wij u toch veilig (hands-on) behandelen.

Behandeling in de praktijk is tijdelijk uitgesloten als u 1 van de volgende vragen met ja kunt beantwoorden (dit geldt niet voor de laatste vraag, deze moet u met nee kunnen beantwoorden).

 • Heeft u een of meerdere (ook milde) symptomen: neusverkoudheid, hoesten/kuchen, niezen keelpijn, benauwdheid, kortademigheid, plotseling hevige vermoeidheid en/of koorts (vanaf 38 gr C), diarree?
 • Als u 1 van deze symptomen hebt gehad, bent u langer dan minimaal 24 uur klachtenvrij van deze symptomen?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona/COVID-19 vastgesteld?
 • Laatste controlevraag: bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?
 • Bent u in quarantaine omdat u: direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? Of bent u teruggekomen uit een

  Covid-19 risicogebied? (zie www.wijsopreis.nl).

Zie voor verdere informatie: de website van het RIVM, Rijksoverheid en thuisarts.nl. Informatie voor cliënten vindt u ook op defysiotherapeut.com

Aangescherpte regels van de praktijk.

Onze therapeuten houden zich strikt aan de hygiëneregels. Wij vragen u met klem dat ook te doen:

 • Was of desinfecteer uw handen bij binnenkomst in de praktijk.
 • Neem uw eigen handdoek mee.
 • Vermijd contact met deurklinken en de apparatuur die in de praktijk staat.
 • Schud geen handen en houd u aan de regel: 1.5 meter afstand t.a.v. andere mensen.
 • Kom alleen.
 • Wacht buiten bij de voordeur van de praktijk, uw fysiotherapeut haalt u op.

 • Neem een mond-neuskapje mee en zet deze ook op wanneer u de praktijk(ruimte) betreedt en behandeld wordt. Heeft u er geen 1 bij u dan kunt u deze kopen bij ons.

Eigen Risico.

Ondanks de strenge maatregelen die wij als praktijk nemen bent u zelf te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Het betreden van de praktijk en het ondergaan van een behandeling bij Fysiotherapie Dijkgraaf geschieden dan ook volledig op eigen risico.

Risicogroepen met kans op een ernstig beloop bij COVID 19.

Wanneer u behoort tot de risicogroep kunt u alsnog behandeld worden, wij nemen dan extra beschermingsmaatregelen, wij vragen u dan ook om zelf extra maatregelen te nemen. Te denken valt aan: zelf een mondkapje en handschoenen te dragen en deze zelf mee te nemen. Extra goed uw handen te wassen aan het begin en einde van de behandeling.

Cliënten met o.a. de volgende kenmerken en/of aandoening vallen onder deze risico groep:

 • Ouder dan 70 jaar.
 • Chronische afwijkingen en stoornissen aan luchtwegen en longen.
 • Hartaandoeningen.
 • Diabetes Mellitus.
 • Nieraandoeningen.
 • Auto-immuunziekten, verminderde weerstand door medicijngebruik, afweerstoornissen en bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
 • Wanneer er sprake is van een Hiv-infectie.

Wij hopen u in deze bizarre tijd toch zoveel mogelijk op een veilige manier te kunnen ondersteunen. Wij wensen u een goede gezondheid en veel wijsheid toe.

Nog vragen of advies nodig?

Bel of stuur een berichtje via sms of WhatsApp .

We blijven graag met u in contact en zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur t/m 18.00 uur, tel.nr. 06-19588772.

Met vriendelijke groet,

Team Fysiotherapie Dijkgraaf

bottom of page