top of page

Werkplekonderzoek en training.

Een groot deel van uw leven speelt zich af op het werk. Een goed ingestelde werkplek en het juist omgaan met uw werkplek kan veel klachten doen voorkomen en verminderen. Wij zijn specialist in het analyseren en instellen van werkplekken. Daarnaast geven wij trainingen hoe u op een verantwoorde manier omgaat met uw werkplek, het zogenaamde " aanpassen van het werkgedrag". 

Tevens kunnen wij ondersteunen bij reïntegratie op de werkvloer nadat u zich ziekgemeld heeft.

We helpen u ook graag met het optimaal inrichten van uw werkplek thuis.

Wij overleggen graag met u en uw werkgever wat de mogelijkheden zijn!

bottom of page